Huyện Gò Công Đông là huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang, nằm giữa hai cửa sông là Cửa Soài Rạp và Cửa Tiểu; một mặt giáp biển Đông có bờ biển dài 28,2km. Mới đây trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang đã chia sẻ định hướng Gò Công Đông phát triển trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh, xây dựng đô thị thông minh.

Huyện đặt mục tiêu xây dựng đô thị ven biển có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại theo mô hình, tiêu chí tăng trưởng xanh và đô thị thông minh; đẩy nhanh xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp ven biển theo hướng tiếp cận mô hình khu, cụm công nghiệp sinh thái.

Trong khi đó Mỹ Tho là đô thị trung tâm tỉnh Tiền Giang, có bề dày văn hóa, lịch sử lâu đời vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mới đây theo ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho, lãnh đạo địa phương đang chỉ đạo rà soát "Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố đến năm 2030 định hướng năm 2040" cho phù hợp bối cảnh.

Theo đó, Mỹ Tho định hướng phát triển thành phố đáp ứng mục tiêu phát triển đô thị bền vững và yếu tố con người là trọng tâm, nâng cao vai trò tham gia của cộng đồng quản lý và chỉnh trang đô thị,... tiến tới hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố thông minh, có kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Thành phố Mỹ Tho cũng đặt kế hoạch tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ - môi trường trong quản lý đô thị kết hợp triển khai đề án đô thị thông minh và tăng cường quản lý trật tự xây dựng theo hướng xác định trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương,...

 
thành phố thông minh

Tỉnh ủy Tiền Giang cũng đang ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Nghị quyết đề ra mục tiêu phát triển kinh tế số, xã hội số, và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số.

Để đạt được mục tiêu đó, Nghị quyết cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như xây dựng Chính quyền số, hình thành đô thị thông minh; đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; ưu tiên chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực như giáo dục, y tế, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, giao thông, công nghiệp.

H.A.H

38 địa phương đã triển khai Trung tâm điều hành đô thị thông minh cấp tỉnh

38 địa phương đã triển khai Trung tâm điều hành đô thị thông minh cấp tỉnh

Theo đại diện Cục Tin học hóa, tính đến tháng 11, đã có 38 tỉnh, thành phố triển khai Trung tâm điều hành đô thị thông minh - IOC cấp tỉnh và 21 tỉnh, thành phố đã triển khai Trung tâm IOC cấp đô thị, thành phố thuộc tỉnh.