Microsoft 2021 - Nhìn lại một năm khiến cả Apple, Facebook/Meta lẫn Amazon phải lu mờ - Ảnh 1.
Microsoft 2021 - Nhìn lại một năm khiến cả Apple, Facebook/Meta lẫn Amazon phải lu mờ - Ảnh 2.
Microsoft 2021 - Nhìn lại một năm khiến cả Apple, Facebook/Meta lẫn Amazon phải lu mờ - Ảnh 3.
Microsoft 2021 - Nhìn lại một năm khiến cả Apple, Facebook/Meta lẫn Amazon phải lu mờ - Ảnh 4.
Microsoft 2021 - Nhìn lại một năm khiến cả Apple, Facebook/Meta lẫn Amazon phải lu mờ - Ảnh 5.
 
Microsoft 2021 - Nhìn lại một năm khiến cả Apple, Facebook/Meta lẫn Amazon phải lu mờ - Ảnh 6.
Microsoft 2021 - Nhìn lại một năm khiến cả Apple, Facebook/Meta lẫn Amazon phải lu mờ - Ảnh 7.
Microsoft 2021 - Nhìn lại một năm khiến cả Apple, Facebook/Meta lẫn Amazon phải lu mờ - Ảnh 8.

(Theo Pháp luật và Bạn đọc)

Microsoft muốn biến đổi Internet

Microsoft muốn biến đổi Internet

CEO Microsoft cho rằng công ty này đang nắm giữ nhiều yếu tố để có thể xây dựng metaverse, vũ trụ ảo được xem là tương lai của Internet.