ICTNews
Cuộc sống số»

Internet

Vì sao Google, Facebook mua tin tức khắp nơi nhưng kiên quyết từ chối Australia?icon

Vì sao Google, Facebook mua tin tức khắp nơi nhưng kiên quyết từ chối Australia?icon

Theo ý kiến chuyên gia, cuộc chiến ở Australia thực ra xoay quanh quyền quyết định và vị thế đàm phán. Google và Facebook được hiểu là đang cố gắng duy trì vị thế trong quyết định chi trả cho báo chí.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị