ICTNews
Cuộc sống số»

Internet

Đằng sau cái chết của ứng dụng theo dõi bạn bè Zenlyicon

Đằng sau cái chết của ứng dụng theo dõi bạn bè Zenlyicon

Lo ngại Zenly sẽ cạnh tranh với Snapchat nếu tiếp tục phát triển, công ty mẹ Snap quyết định khai tử ứng dụng này.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị