ICTNews
Cuộc sống số»

Internet

Sau Khá Bảnh, Phú Lê, thế hệ giang hồ mạng tràn ngập YouTubeicon

Sau Khá Bảnh, Phú Lê, thế hệ giang hồ mạng tràn ngập YouTubeicon

Dù kênh của D. Ka và T. Cá Chép vi phạm đầy đủ những quy định trong chính sách nhưng YouTube tại Việt Nam vẫn bật quảng cáo cho những nội dung này và chia lợi nhuận.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị