UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu, dịch vụ đô thị thông minh. Đây là một phần thuộc đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”.

thành phố thông minh
Startup với thành phố thông minh

Theo đó, quý IV/2021, UBND tỉnh có kế hoạch lựa chọn các nhà thầu cho 9 hạng mục thuộc dự án. Trong đó có Cung cấp, lắp đặt hệ thống hạ tầng Trung tâm IOC; Cung cấp, lắp đặt hệ thống giám sát camera tầm cao, camera giao thông, VMS; Cung cấp, lắp đặt hệ thống quản lý trong lĩnh
vực đô thị, tiết kiệm năng lượng...

 

Trước đó, Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Thành phố Pleiku đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động hồi đầu năm nay. Trung tâm có nhiệm vụ giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giám sát hiệu quả hoạt động chính quyền, quản lý và sử dụng đất đai; điều hành an ninh trật tự cộng đồng; an toàn giao thông; tương tác, giao tiếp phục vụ công dân; giám sát chất lượng môi trường; giám sát, điều hành lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch và giám sát thông tin trên Internet.

Duy Vũ

Phát triển đô thị thông minh phải gắn kết chặt với quá trình chuyển đổi số địa phương

Phát triển đô thị thông minh phải gắn kết chặt với quá trình chuyển đổi số địa phương

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, trong bối cảnh Việt Nam đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia, phát triển đô thị thông minh chính là chuyển đổi số trong đô thị đó. Thành phố thông minh không thể tách rời quá trình chuyển đổi số địa phương.