Doanh thu Công nghiệp ICT năm 2019 ước đạt hơn 112 tỷ USD, tăng gần 10 tỷ USD so với năm 2018, tuy nhiên doanh thu nội dung số chỉ chiếm 0,76% doanh thu toàn ngành.

Bên cạnh đó, cũng theo báo cáo Bộ TT&TT, doanh thu công nghiệp phần mềm đạt 5 tỷ USD, tăng 500 triệu USD so với năm 2018. Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước từ công nghiệp ICT năm 2019 là 54.000 tỷ đồng, tăng 2000 tỷ so với năm 2018.

Đối với ngành công nghiệp nội dung số, hiện doanh thu ngành công nghiệp nội dung số chiếm một phần rất nhỏ trong doanh thu ngành CNTT (chiếm 0,76% doanh thu ngành CNTT),  trong đó chủ yếu xuất phát từ thị trường xuất khẩu (chiếm doanh thu xuất khẩu chiếm 93%). Hiện doanh nghiệp nội dung số Việt Nam chưa khai thác được thị trường nội địa thị trường này đang bị chiếm lĩnh bởi các doanh nghiệp nền tảng xuyên biên giới lớn như Google, Facebook...

 

Tuy nhiên, Bộ TT&TT đang có các định hương mới để thúc đẩy doanh thu của lĩnh vực này lên 2-3 lần trong thời gian tới. Cụ thể, trong thời gian qua, Bộ TT&TT đã đưa ra mục tiêu phát triển hệ sinh thái số Việt Nam và khẳng định việc phát triển hệ sinh thái số Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Vì vậy, đối với Việt Nam hiện nay, nhiệm vụ đặt ra là phát triển 5 nhóm sản phẩm, dịch vụ. Cụ thể sẽ tập trung vào nhóm sản phẩm, dịch vụ gồm; tìm kiếm thông tin, mạng xã hội, trình duyệt web, hệ điều hành và phần mềm phòng chống mã độc.

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, ngành công nghiệp ICT đang gặp những vấn đề vướng mắc bao gồm việc doanh thu của doanh nghiệp FDI đang chiếm tới 98% tổng doanh thu xuất khẩu phần cứng, trong khi chưa có nhiều sản phẩm trong lĩnh vực điện tử, viễn thông được sáng tạo và thiết kế tại Việt Nam. Chưa kể đến, việc vi phạm bản quyền còn cao làm giảm động lực. sáng tạo, phát triển ngành nội dung số, phần mềm. Cuối cùng là việc quản lý nhà nước đối với hoạt động xuyên biên giới chưa hiệu quả, dẫn đến doanh nghiệp việt nam phải chấp hành nhiều quy định hơn doanh nghiệp nước ngoài.

Trên cơ sở đó, năm 2020, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn trong việc nghiên cứu, sản xuất sản phẩm, giải pháp công nghệ mang thương hiệu Việt Nam, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp nội dung số 2020-2025, thí điểm sandbox trong lĩnh vực nội dung số.