Cụ thể, theo hướng dẫn của Sở TT&TT Hà Nội, các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn thành phố hiện chưa đăng ký danh sách shipper vận chuyển bưu gửi (thư, gói, kiện hàng hóa) trước khi gửi văn bản đề xuất cấp mã xác nhận hoạt động cho nhân viên của đơn vị mình cần rà soát kỹ các điều kiện.

Một trong những điều kiện quan trọng để đăng ký danh sách shipper của các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp bưu chính được hoạt động trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội là doanh nghiệp phải có “Giấy phép bưu chính” hoặc “Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính” do Bộ TT&TT cấp với phạm vi hoạt động liên tỉnh, trong đó có thành phố Hà Nội; hoặc giấy phép, văn bản xác nhận do Sở TT&TT Hà Nội cấp đối với phạm vi hoạt động trong thành phố Hà Nội. Chi nhánh doanh nghiệp phải có “Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính” do Sở TT&TT cấp.

Các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp bưu chính đăng ký danh sách trong quá trình cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn Hà Nội trước đó đã nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về bưu chính.

Covid-19
Đến nay, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã cấp mã xác nhận cho 13.605 shipper của các doanh nghiệp bưu chính hoạt động trong thời gian giãn cách toàn thành phố.

Về số lượng nhân viên và phạm vi hoạt động cung cấp dịch vụ, Sở TT&TT Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn hiện nay để rà soát kỹ, đăng ký hạn chế số lượng shipper làm việc, đăng ký phạm vi hoạt động với mỗi shipper vận chuyển bưu gửi. Việc này nhằm đảm bảo đúng theo tinh thần của Chỉ thị 17 ngày 23/7 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 (Chỉ thị 17).

Sở TT&TT Hà Nội còn hướng dẫn cụ thể phương thức tiếp nhận danh sách shipper của doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp bưu chính. Theo đó, các đơn vị gửi văn bản đề xuất số lượng shipper về Sở và văn bản này cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp.

Bên cạnh việc gửi văn bản chính thức qua đường công văn, để đảm bảo tiến độ, Sở TT&TT Hà Nội cũng đề nghị doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp bưu chính có nhu cầu đăng ký cho shipper hoạt động trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội gửi đồng thời văn bản đề xuất qua hộp thư điện tử “pbcvt_sotttt@hanoi.gov.vn”.

 

Các tài liệu kèm theo văn bản đề xuất gồm có danh sách nhân viên, bản chụp “Giấy phép bưu chính”, “Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính” do Bộ TT&TT hoặc Sở TT&TT Hà Nội cấp. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách shipper đề xuất được cấp mã xác nhận hoạt động.

Cũng trong hướng dẫn mới, Sở TT&TT Hà Nội nêu rõ, sau khi shipper của các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp bưu chính được Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp mã xác nhận, doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo đội ngũ này nắm được về Chỉ thị 17, kiến thức và biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cũng như đáp ứng những yêu cầu phòng chống dịch theo quy định.

Người đứng đầu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người lao động và cộng đồng theo đúng Chỉ thị 17 ngày 23/7 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Thực hiện cung cấp dịch vụ vận chuyển bưu gửi bằng xe mô tô, xe 2 bánh theo đúng nội dung xác nhận của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Đồng thời, ứng dụng các giải pháp công nghệ để kiểm soát lịch trình của nhân viên trong quá trình vận chuyển bưu gửi và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cung cấp dịch vụ không đúng quy định theo các văn bản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyết cấp, không đúng nội dung xác nhận của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Theo số liệu của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, trên cơ sở danh sách được Sở Công Thương và Sở TT&TT chuyển tới, Sở này đã cấp hơn 14.200 mã xác nhận cho shipper của các doanh nghiệp bưu chính, các siêu thị hoạt động tại thành phố trong thời gian giãn cách xã hội. Trong đó, có 13.605 shipper của các doanh nghiệp bưu chính, còn lại là shipper của các siêu thị.

Vân Anh

Hơn 4.000 bưu tá Vietnam Post, Viettel Post đã được cấp mã hoạt động trong giãn cách tại Hà Nội

Hơn 4.000 bưu tá Vietnam Post, Viettel Post đã được cấp mã hoạt động trong giãn cách tại Hà Nội

Đến 18h ngày 28/7, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã gửi 13.605 tin nhắn cấp mã xác nhận cho nhân viên giao nhận bưu gửi, hàng thiết yếu của các doanh nghiệp bưu chính. Trong đó, có hơn 4.000 bưu tá của Vietnam Post và Viettel Post.