Giải quyết các sự cố bằng cách tạo các lệnh ping và lệnh CLI tới bộ định tuyến, quét các tệp lịch sử, và so sánh thủ công các kết quả trở nên vừa không chính xác vừa không hiệu quả, cuối cùng là gây mất nhiều thời gian cần thiết để xác định và xử lý các vấn đề cung cấp dịch vụ. Sự chậm trễ này có thể dẫn tới việc vi phạm SLA, làm giảm sự hài lòng của khách hàng, và gián đoạn dịch vụ.

Các công cụ quản lý truyền thống không thể: 

• Cung cấp các thông tin vào các đường định tuyến trên toàn mạng 

• Hiển thị hậu quả của các lỗi định tuyến và cấu hình sai đối với việc cung cấp dịch vụ 

• Giám sát các luồng dữ liệu trên nhiều nhà cung cấp dịch vụ và các mạng khách hàng và xếp chồng trên đường định tuyến để hiển thị rõ ràng hơn 

• So sánh các sự kiện định tuyến với các thông số đo hiệu năng của dịch vụ mạng nhằm đảm bảo hiệu năng dịch vụ 

• Tính toán và cấp phép cho các đường truyền dẫn để triển khai các dịch vụ mới

• Cung cấp khả năng hiển thị và phân tích nhất quán cho các mạng có nhiều nhà cung cấp và bao gồm nhiều lớp

Kết quả là, các nhà quản lý mạng sẽ gặp các thách thức như sau: 

• Đổ lỗi cho nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng về các lỗ hổng SLA 

• Thiếu khả năng hiển thị thông tin rõ ràng cho phân hệ định tuyến MPLS VPN để xử lý vấn đề nhanh hơn

• Hậu quả không mong muốn từ các thay đổi của cấu hình định tuyến 

• Không thể phát hiện các dịch vụ và cấu hình mới 

• Không thể đảm bảo hiệu năng của các dịch vụ sinh lời 

• Thiếu dữ liệu chính xác để tối ưu hóa mối quan hệ ngang hàng và kiểm soát chi phí chuyển đổi 

 

• Thiếu khả năng mô hình hóa và dự đoán chính xác ảnh hưởng của các thay đổi và khối lượng công việc mới • Lập kế hoạch và cấp phép cho các dịch vụ mới sẽ mất vài tuần hoặc vài tháng. 

• Mất nhiều thời gian để xử lý sự cố mạng đa lớp

phần cứng mạng quang,nhà cung cấp - ciena,xung lượng thị trường,phần cứng,cntt

Giảm khoảng trống quản lý 

Bộ Trình Khám phá ROA của Blue Planet bổ sung Hệ thống Hỗ trợ Vận hành (OSS) hiện tại, cũng như các hệ thống quản lý bộ phận và quản lý mạng, bằng cách cung cấp tầm nhìn trong thời gian thực vào phân hệ điều khiển mạng Lớp 3. Người dùng có thể thấy chính xác lưu lượng cụ thể đang được truyền trên mạng, và vị trí chính xác đang xảy ra bất thường với hiệu năng mạng. Họ có thể nhanh chóng xác định các thông số định tuyến tối ưu cục bộ, tình trạng gập, sự lặp lại hay hố đen, và một nơi lưu trữ những điều kiện mà các công cụ truyền thống bỏ sót, có thể gây nên các vấn đề về cung cấp dịch vụ và việc sử dụng thiếu hiệu quả các tài nguyên mạng. Bộ Trình Khám phá ROA cũng hoạt động với Quản lý Dịch vụ Đa Miền (MDSO) hoặc bất kỳ một bộ điều khiển và quản lý SDN nào của bên thứ ba để tính toán và tự động hóa việc cấu hình đường dịch vụ mới và các đường hầm kỹ thuật lưu lượng để tránh nghẽn mạng.

Bộ Trình Khám phá ROA của Blue Planet bổ sung Hệ thống Hỗ trợ Vận hành (OSS) hiện tại, cũng như các hệ thống quản lý bộ phận và quản lý mạng, bằng cách cung cấp tầm nhìn trong thời gian thực vào phân hệ điều khiển mạng Lớp 3. Người dùng có thể thấy chính xác lưu lượng cụ thể đang được truyền trên mạng, và vị trí chính xác đang xảy ra bất thường với hiệu năng mạng. Họ có thể nhanh chóng xác định các thông số định tuyến tối ưu cục bộ, tình trạng gập, sự lặp lại hay hố đen, và một nơi lưu trữ những điều kiện mà các công cụ truyền thống bỏ sót, có thể gây nên các vấn đề về cung cấp dịch vụ và việc sử dụng thiếu hiệu quả các tài nguyên mạng. Bộ Trình Khám phá ROA cũng hoạt động với Quản lý Dịch vụ Đa Miền (MDSO) hoặc bất kỳ một bộ điều khiển và quản lý SDN nào của bên thứ ba để tính toán và tự động hóa việc cấu hình đường dịch vụ mới và các đường hầm kỹ thuật lưu lượng để tránh nghẽn mạng.

phần cứng mạng quang,nhà cung cấp - ciena,xung lượng thị trường,phần cứng,cntt

Cách thức hoạt động 

Sử dụng các công nghệ được bảo vệ bản quyền của Blue Planet, Trình Khám phá Định tuyến tham gia một cách thụ động vào mạng và đăng ký nhận tất cả các bản tin thông báo định tuyến. Trình này ghi lại các tin nhắn và sử dụng nó để tính toán và duy trì trong thời gian thực mẫu topo Lớp 3 của mạng. Cơ sở dữ liệu đánh dấu theo thời gian của nó cho phép người dùng khôi phục, xem, và phân tích các sự kiện mạng tại bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ, và thậm chí diễn lại hành vi của mạng sử dụng hoạt họa. Nó hỗ trợ tất cả các giao thức định tuyến IGP/BGP và các nhà cung cấp thiết bị chính.

Năng lực 

• Quá khứ: Các tính năng tua xuôi và tua ngược các sự kiện mạng để phân tích các lỗi cung cấp dịch vụ nghiêm trọng 

• Hiện tại: Giám sát thời gian thực việc định tuyến, lưu lượng, và hiệu năng, với phần khác biệt từ các cảnh báo gốc và các báo cáo bất thường nhằm kích hoạt việc quản lý dịch vụ tích cực 

• Tương lai: Mô hình tương tác để dự đoán ảnh hưởng của các lỗi mạng, các thay đổi về cấu hình, và tải mới 

• Tư động hóa: Giảm thời gian ra thị trường của các dịch vụ mới, từ vài tuần hoặc vài tháng xuống còn vài phút, và đảm bảo hiệu năng dịch vụ sử dụng phân tích và tự động hóa để tính toán và cấu hình định tuyến

phần cứng mạng quang,nhà cung cấp - ciena,xung lượng thị trường,phần cứng,cntt

Phương Dung