ICTNews
Cuộc sống số»

Công nghệ thông tin

Phát hiện virus Covid-19 bằng điện thoại di động với công nghệ cảm biếnicon

Phát hiện virus Covid-19 bằng điện thoại di động với công nghệ cảm biếnicon

Dựa trên công nghệ cảm biến, nhóm nghiên cứu của GE Research đang phát triển những cảm biến thu nhỏ có khả năng phát hiện sự tồn tại của các hạt nano virus Covid-19 trên nhiều bề mặt khác nhau.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị