ICTNews
Cuộc sống số»

Công nghệ thông tin

VMware giúp khách hàng tăng tốc trong hành trình bảo mật Zero Trusticon

VMware giúp khách hàng tăng tốc trong hành trình bảo mật Zero Trusticon

VMware vừa công bố những sáng tạo mới, sử dụng kiến trúc Zero Trust toàn diện để cung cấp sự bảo mật nhất quán cho các thiết bị đầu cuối, máy ảo và containers.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị