ICTNews
Cuộc sống số»

Công nghệ thông tin

VietSunshine & OPSWAT: Mang tới sự bảo vệ toàn diện cho khách hàngicon

VietSunshine & OPSWAT: Mang tới sự bảo vệ toàn diện cho khách hàngicon

“Với những thế mạnh của hai bên, sự kết hợp giữa VietSunshine và OPSWAT sẽ giúp khách hàng bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu với các giải pháp hàng đầu thế giới”, ông Lã Mạnh Cường, Tổng Giám đốc của OPSWAT Việt Nam chia sẻ.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị