VETC,thẻ etag,epass
Theo báo cáo của Bộ GTVT, hệ thống thu phí điện tử không dừng về cơ bản đã lắp đặt và vận hành. (Ảnh: VOV)

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức không dừng tại các trạm thu phí thuộc dự án BOT, do địa phương là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, UBND TP.HCM khẩn trương triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh để bảo đảm kết nối liên thông, đồng bộ với hệ thống thu phí điện tử không dừng trên cả nước theo quy định.

Về phía UBND Thái Bình, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai thu phí điện tử không dừng đối với các trạm thu phí trên Quốc lộ 39B, đảm bảo có thể triển khai ngay công tác thu phí điện tử không dừng, khi đủ điền kiện và hiệu quả đầu tư. Trong thời gian chưa triển khai thu phí điện tử không dừng, yêu cầu UBND tỉnh Thái Bình giám sát chặt chẽ công tác thu phí, không để tiêu cực, gây thất thoát tiền vốn.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai hệ thống thu phí đường bộ theo hình thức thu phí không dừng tại các trạm thu phí thuộc dự án BOT,56 do địa phương là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Hệ thống thu phí điện tử không dừng được Bộ GTVT phân chia thành 2 giai đoạn với tổng số 40 trạm giai đoạn 1 và 33 trạm giai đoạn 2 (gồm các trạm còn lại trên các tuyến quốc lộ). Ngoài ra, còn các trạm thu phí do địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện.

The báo cáo của Bộ GTVT, tính đến hết 2020, cơ bản tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc đủ điều kiện triển khai đã được lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 19/2020/QĐTTg ngày 17/6/2020.

Cụ thể, giai đoạn 1 đã hoàn thành việc lắp đặt, vận hành 37 trạm do Bộ GTVT có thẩm quyền trên các tuyến quốc lộ, 3 hệ thống thu phí kín trên các tuyến cao tốc. Đây là toàn bộ các trạm thu phí đủ điều kiện thuộc giai đoạn 1 và đáp ứng được yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Bước sang giai đoạn 2, Bộ GTVT đã hoàn thành việc lắp đặt, vận hành 25 trạm thu phí đủ điều kiện triển khai thu phí điện tử không dừng đáp ứng tiến độ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

 

Trong khi đó, với các dự án do VEC quản lý thì đến nay, mới chỉ 1/5 tuyến cao tốc (Cầu Giẽ - Ninh Bình) đã triển khai lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng. Còn lại 4 tuyến cao tốc còn lại chưa thể triển khai thu phí không dừng. Việc chậm trễ triển khai thu phí điện tử không dừng tại 4 tuyến cao tốc nêu trên do những vướng mắc về nguồn vốn, tái cơ cấu các dự án của VEC.

Đối với các trạm do địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng đã được triển khai trong thời gian qua với tổng số 27 trạm đã triển khai lắp đặt thiết bị, vận hành và kết nối với hệ thống thu phí không dừng do Bộ GTVT đầu tư.

Báo cáo của Bộ GTVT cũng cho thấy, có 5 trạm thu phí chưa đủ điều kiện triển khai thu phí không dừng do dự án BOT đang xây dựng, chưa thu phí và 3 trạm thu phí chưa triển khai đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo.

Đối với 3 trạm chưa đáp ứng tiến độ, UBND thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Thái Bình đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin điều chỉnh thời hạn thực hiện và dừng triển khai thực hiện.

Cụ thể UBND thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 5111/UBND-ĐT ngày 31/12/2020 đề xuất lùi thời gian thực hiện thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh đến hết Quý II/2021 do trạm thu phí này thu phí để thực hiện công tác duy tu, bảo trì tuyến đường Nguyễn Văn Linh không phải thu phí hoàn vốn đầu tư như các trạm thu phí BOT khác trên cả nước.

Còn phía UBND tỉnh Thái Bình cũng đã có tờ trình đề xuất không triển khai thu phí không dừng tại trạm thu phí QL39B, do doanh thu thu phí rất thấp so với phương án tài chính dự kiến trong hợp đồng dự án (chỉ khoảng 19%, riêng năm 2020 chỉ đạt 10%).

Với mức doanh thu quá thấp chưa đủ duy trì bộ máy vận hành công tác thu phí, không đủ nguồn thu để trả nợ lãi vay ngân hàng như hiện nay. Việc tiếp tục triển khai thu phí không dừng sẽ không khả thi, phá vỡ phương án tài chính của dự án cũng như không thể huy động được nguồn vốn để đầu tư, duy trì hoạt động của hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Do đó, Bộ GTVT đề xuất triển khai thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh (TP.HCM) và UBND tỉnh Thái Bình xây dựng lộ trình thu phí không dừng tại trạm QL39B, để đảm bảo có thể triển khai ngay khi hệ thống đủ điều kiện.

Duy Vũ

Nghiêm cấm đi qua cửa ETC khi xe chưa gắn thẻ thu phí điện tử

Nghiêm cấm đi qua cửa ETC khi xe chưa gắn thẻ thu phí điện tử

Các tài xế tuyệt đối không được điều khiển xe đi vào cửa dành riêng cho thu phí điện tử không dừng (ETC) khi xe chưa gắn thẻ đầu cuối hoặc đã gắn thẻ đầu cuối nhưng tiền trong tài khoản thu phí không đủ để chi trả cho giao dịch.