Xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và các doanh nghiệp vẫn đang mò mẫm hoặc bắt đầu thực hiện. Trong quá trình tối ưu hóa, sự hỗ trợ của dữ liệu là đặc biệt quan trọng, có thể giúp doanh nghiệp phát huy lợi thế một cách an toàn và hiệu quả hơn, bằng cách kết hợp các quy tắc với lợi thế riêng để thực hiện chuyển đổi số.

chuyển đổi số,doanh nghiệp vừa và nhỏ
Sự phát triển của công nghệ buộc các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải cải cách và tối ưu hóa quy trình chuyển đổi số. (Ảnh minh họa: Internet)

Để quá trình chuyển đổi số được diễn ra thuận lợi, các doanh nghiệp cần có lộ trình phù hợp với thực tế và lưu ý những nội dung cụ thể.

Trước hết là việc kết nối, thu thập và phân loại dữ liệu. Dữ liệu là nền tảng của số hóa và bước đầu tiên trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số thường là kết nối dữ liệu trước. Trong quá trình sản xuất, dữ liệu của liên kết sản xuất có thể được thu thập thông qua thiết bị. Ví dụ, quét mã để thu thập dữ liệu hàng tồn kho; cách cải tiến quy trình kinh doanh và thiết lập liên kết thu thập dữ liệu; đánh giá hành vi của người dùng thông cơ sở dữ liệu từ data khách hàng trên nền tảng…

 

Tiếp đến là việc phân tích và trực quan hóa dữ liệu. Dựa trên phân tích nhu cầu kinh doanh và hiển thị trực quan, phân tích dữ liệu lịch sử và hiện tại, hiển thị chúng theo các chỉ số theo danh mục kinh doanh, đồng thời tạo báo cáo và báo cáo trực quan. Khi nói đến các vấn đề cụ thể, công nghệ khai thác dữ liệu là cần thiết để theo dõi và xác định vị trí. Chẳng hạn như khi số hóa đạt đến một mức độ nhất định, mỗi doanh nghiệp nên có một mô-đun trực quan hóa tương ứng. Việc trực quan hóa số hóa có thể được thực hiện bằng cách sử dụng hệ thống Business Intelligence (BI) hoặc hệ thống Market Intelligence (MI).

Phân tích tinh gọn cũng là một nội dung không thể bỏ qua. Khi các doanh nghiệp truyền thống triển khai những phương pháp và công cụ kỹ thuật tinh gọn, các kỹ sư hoặc chuyên gia tư vấn công nghiệp thường sử dụng chẩn đoán và phân tích tại chỗ, để tìm ra các vấn đề trong quản lý sản xuất cũng như vận hành của doanh nghiệp, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp trên lộ trình cải tiến liên tục. Hầu hết các doanh nghiệp đều tương đối lạc hậu về việc sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) và giai đoạn phân tích đòi hỏi phải sử dụng các công nghệ và công cụ phần mềm, phần cứng số để củng cố. Giai đoạn này nhằm mục đích đơn giản hóa và tối ưu hóa quy trình sản xuất tinh gọn, có thể dần dần chuyển đổi chẩn đoán tại chỗ dựa trên trải nghiệm ban đầu, kết hợp với chẩn đoán số theo hướng dữ liệu thời gian thực, sẽ khách quan, kịp thời, toàn diện và thông minh hơn để tìm ra các vấn đề còn tồn tại trong hệ thống sản xuất của doanh nghiệp.

Cuối cùng là phân tích cấp cao. Bigdata cùng với công nghệ AI có thể giúp các doanh nghiệp tinh chỉnh, đồng thời dự đoán kịch bản tốt nhất thông qua máy học và các công nghệ khác, cung cấp khả năng ra quyết định thông minh cho việc lập kế hoạch và lập lịch trình của công ty thông qua các công nghệ như APS (Advanced Planning and Scheduling/ lập kế hoạch và điều độ nâng cao). Đối với mọi ngành, mọi quy trình và quá trình, có thể có một số tình huống ứng dụng công nghiệp yêu cầu Bigdata và AI để hỗ trợ người quản lý đưa ra quyết định nhanh chóng, góp phần hiện thực hóa sản xuất thông minh của doanh nghiệp.

Đông Phong

Công bố chương trình đào tạo miễn phí về xuất khẩu trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Công bố chương trình đào tạo miễn phí về xuất khẩu trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương trình đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thúc đẩy kinh doanh trực tuyến và thương mại điện tử xuyên biên giới là một phần trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia và hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu trực tuyến.