ICTNews
Cuộc sống số»

Chuyển đổi số

LinkSME bổ sung hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừaicon

LinkSME bổ sung hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừaicon

Hoạt động triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là 1 trong 4 hoạt động vừa được bổ sung vào kế hoạch năm 2021 của dự án LinkSME.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị