ICTNews
Cuộc sống số»

Chuyển đổi số

Doanh nghiệp Việt phát triển hệ thống quản lý xét nghiệm Covid-19 phục vụ Olympic 2020icon

Doanh nghiệp Việt phát triển hệ thống quản lý xét nghiệm Covid-19 phục vụ Olympic 2020icon

Hệ thống quản lý xét nghiệm Covid-19 phục vụ Olympic và Paralympic Tokyo 2020 do doanh nghiệp công nghệ Việt Ominext Group phát triển, đã được vận hành từ ngày 8/7. Hệ thống góp phần đảm bảo thế vận hội năm nay diễn ra an toàn, thành công.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị