ICTNews
Cuộc sống số»

Chuyển đổi số

Ngành Dược sẽ ứng dụng công nghệ để truy xuất giá và nguồn gốc thuốcicon

Ngành Dược sẽ ứng dụng công nghệ để truy xuất giá và nguồn gốc thuốcicon

Ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, mục tiêu ngành Dược hướng tới là đảm bảo chất lượng thuốc, truy xuất được nguồn gốc, giá cả để phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị