ICTNews
Cuộc sống số»

Chuyển đổi số

VNPT sẽ thúc đẩy chuyển đổi số cho T&T Groupicon

VNPT sẽ thúc đẩy chuyển đổi số cho T&T Groupicon

T&T Group và VNPT đã ký thỏa thuận chiến lược để tận dụng, phát huy và cộng hưởng thế mạnh của mỗi bên trong các lĩnh vực hoạt động.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị