ICTNews
Cuộc sống số»

Chuyển đổi số

Doanh nghiệp Việt đã đáp ứng được 70% chủng loại sản phẩm ATTT quan trọngicon

Doanh nghiệp Việt đã đáp ứng được 70% chủng loại sản phẩm ATTT quan trọngicon

Tính đến tháng 10/2020, hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam đã có 68 sản phẩm do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, cung ứng ra thị trường, đáp ứng khoảng 70% chủng loại sản phẩm an toàn thông tin quan trọng.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị