ICTNews
Cuộc sống số»

Chính phủ số

Trên 9,7 triệu hồ sơ khai thuế điện tửicon

Trên 9,7 triệu hồ sơ khai thuế điện tửicon

Theo Tổng cục Thuế, hiện có trên 830.00 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử. Cơ quan thuế cũng đã tiếp nhận là trên 9,7 triệu hồ sơ khai thuế theo hình thức điện tử.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị