ICTNews
Cuộc sống số»

Chính phủ số

Chuyển đổi số phụ thuộc vào người đứng đầu Chính phủicon

Chuyển đổi số phụ thuộc vào người đứng đầu Chính phủicon

Lãnh đạo các nước đã nhấn mạnh việc thúc đẩy chuyển đổi số thành công hay không phụ thuộc vào người đứng đầu Chính phủ.  

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị