ICTNews
Cuộc sống số»

Chính phủ số

Đồng Nai sẽ cung cấp 100% dịch vụ công online mức 4 ngay trong năm 2021icon

Đồng Nai sẽ cung cấp 100% dịch vụ công online mức 4 ngay trong năm 2021icon

Trong Chương trình chuyển đổi số của tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh đã đặt mục tiêu phấn đấu trong năm 2021 cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị