ICTNews
Cuộc sống số»

Chính phủ số

Sẽ xây khung pháp lý thử nghiệm các dịch vụ số trong quản lý hải quanicon

Sẽ xây khung pháp lý thử nghiệm các dịch vụ số trong quản lý hải quanicon

Hình thành không gian thí điểm dịch vụ số và xây dựng khung pháp lý cho phép thử nghiệm các dịch vụ số trong quản lý nhà nước về hải quan là một nhiệm vụ quan trọng của ngành này.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị