ICTNews
Cuộc sống số»

Chính phủ số

Vĩnh Long sẽ có chính sách khuyến khích người dân dùng dịch vụ công trực tuyếnicon

Vĩnh Long sẽ có chính sách khuyến khích người dân dùng dịch vụ công trực tuyếnicon

UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã nghiên cứu, đề xuất hình thức khuyến khích người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến mức 3 và 4.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị