ICTNews
Cuộc sống số»

Chính phủ số

Cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ cho cơ quan, tổ chức hoàn toàn qua mạngicon

Cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ cho cơ quan, tổ chức hoàn toàn qua mạngicon

Thủ tục cấp mới chứng thư số cho cơ quan, tổ chức là 1 trong 4 dịch vụ công đã được Bộ Quốc phòng cung cấp trực tuyến mức 4, qua Cổng dịch vụ công của Bộ và trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị