ICTNews
Cuộc sống số»

Chính phủ số

Bộ TT&TT tập huấn về kiểm soát thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanhicon

Bộ TT&TT tập huấn về kiểm soát thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanhicon

Sáng 21/10, tại trụ sở Bộ TT&TT đã diễn ra Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020, nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức các đơn vị, thành viên tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị