ICTNews
Cuộc sống số»

Chính phủ số

Đã có 10 bộ, tỉnh kết nối Cổng dịch vụ công với hệ thống PayGovicon

Đã có 10 bộ, tỉnh kết nối Cổng dịch vụ công với hệ thống PayGovicon

Theo Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT, hiện có 10 bộ, tỉnh kết nối Cổng dịch vụ công với hệ thống hỗ trợ thanh toán quốc gia PayGov để tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thanh toán dịch vụ công.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị