Trong kết luận hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý I/2021 của Bộ TT&TT với các Sở TT&TT và đơn vị phụ trách CNTT của các Bộ, ngành, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ rõ, đột phá chiến lược của các bộ, ngành và tỉnh, thành trong nhiệm kỳ này sẽ là chuyển đổi số.

Người đứng đầu ngành TT&TT cũng đề nghị lãnh đạo các Sở TT&TT, cơ quan chuyên trách CNTT của các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ TT&TT tham mưu lãnh đạo Bộ, ngành và địa phương ban hành Nghị quyết và chiến lược về chuyển đổi số. Mục tiêu đặt ra là 100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc này trong quý II/2021.

cách mạng công nghiệp 4.0
Theo Bộ TT&TT, các Tỉnh ủy, Thành ủy cần có nghị quyết riêng về chuyển đổi số để chỉ đạo ở tầm chiến lược chuyển đổi số tại địa phương và UBND tỉnh, thành phố có chương trình, kế hoạch chuyển đổi số để triển khai nghị quyết. (Ảnh minh họa: Internet)

Theo thống kê, hiện đã có trên 50% tỉnh, thành phố ban hành chương trình, kế hoạch, đề án chuyển đổi số. Một số địa phương như Bến Tre, Thái Nguyên, Tây Ninh, Ninh Bình đã ra nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về chuyển đổi số.

Tại hội nghị trực tuyến với các Sở TT&TT trên cả nước vào cuối tháng 4 vừa qua, Bộ TT&TT đã đôn đốc các tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai Nghị quyết về chuyển đổi số của địa phương mình.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề nghị Sở TT&TT khẩn trương tham mưu cho tỉnh, thành phố ban hành nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy về chuyển đổi số. “Đây là nghị quyết hết sức quan trọng, thể hiện định hướng lớn, quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với việc chỉ đạo chuyển đổi số của địa phương giai đoạn 2021 – 2025, theo đúng tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thông tin cụ thể hơn với các Sở TT&TT về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số tỉnh, thành phố, đại diện Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT cho hay, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định chuyển đổi số là một trong những nội dung cần triển khai trong giai đoạn tới. Để cụ thể hóa được những chủ trương, định hướng của Đại hội Đảng, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần xây dựng một Nghị quyết về chuyển đổi số của tỉnh mình.

Là Nghị quyết có tính chất dẫn dắt, Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số của các tỉnh, thành phố bao gồm những chủ trương lớn, quan điểm chỉ đạo quan trọng, sẽ là đầu vào cho các chương trình, kế hoạch hành động về chuyển đổi số của địa phương trong giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Quan trọng hơn, Nghị quyết này còn là đầu vào để thực hiện việc ưu tiên, bố trí, phân bổ nguồn lực nhằm hiện thực hóa các nội dung trong chương trình, kế hoạch chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ hội nghị trực tuyến với các Sở TT&TT, đại diện Cục Tin học hóa đã giới thiệu lại các nội dung chính trong mẫu Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy về chuyển đổi số. Mẫu Nghị quyết này được Cục Tin học hóa xây dựng và giới thiệu từ đầu tháng 2/2021 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc xây dựng nghị quyết về chuyển đổi số.

Trước đó, ngay trong tháng 6/2020, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Bộ TT&TT đã có hướng dẫn Khung chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của các bộ, ngành, địa phương.

Căn cứ Khung chương trình này, các bộ, ngành, địa phương có thể xây dựng văn bản riêng về chuyển đổi số như chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án chuyển đổi số hoặc lồng ghép nội dung chuyển đổi số trong các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của mình một cách phù hợp.

Đại diện Cục Tin hóa một lần nữa nhấn mạnh, xây dựng và ban hành Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy về chuyển đổi số là một việc quan trọng, tạo tiền đề để địa phương triển khai chuyển đổi số đạt được kết quả.

"Để thúc đẩy triển khai, Bộ TT&TT đang giao Cục Tin học hóa dự thảo văn bản của Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT gửi Ban cán sự Đảng của các bộ, ngành và Tỉnh ủy, Thành ủy của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc này”, đại diện Cục Tin học hóa thông tin thêm.

M.T

Thái Nguyên ra Nghị quyết về chương trình chuyển đổi số đến năm 2025

Thái Nguyên ra Nghị quyết về chương trình chuyển đổi số đến năm 2025

Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chương trình chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 đã đặt mục tiêu đưa Thái Nguyên thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực trung du miền núi phía Bắc.