Ngày 30/11/2021 tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức họp phiên đầu tiên kể từ thời điểm được kiện toàn từ Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Phiên họp diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại 21 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, trên cơ sở nhận định chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thế giới, là đòi hỏi khách quan của sự phát triển, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ ngành, các địa phương phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, có cách làm phù hợp, nhất là bám sát thực tiễn để xây dựng chương trình, kế hoạch chuyển đổi số.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển đô thị thông minh theo Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030, đồng thời tích cực thực hiện về quy hoạch, kiến trúc và các lĩnh vực cần có nền tảng cơ sở dữ liệu.

thành phố thông minh
Bộ Xây dựng vừa được chủ trì nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển đô thị thông minh (nguồn ảnh: xaydung.gov.vn).
 

Trước đó phát biểu tại hội thảo “Phát triển đô thị thông minh trong quá trình đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chia sẻ, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu lượng hóa các tiêu chí về đô thị thông minh.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đang khẩn trương xây dựng các tiêu chí cơ bản của đô thị thông minh áp dụng toàn đô thị, khu vực đô thị phù hợp với Việt Nam; xây dựng nền tảng pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn cho đô thị thông minh; xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông về đất đai, quy hoạch, giao thông, dân cư và các dữ liệu không gian đô thị khác...

H.A.H

Thủ tướng ủng hộ đại học của Nhật Bản hợp tác xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam

Thủ tướng ủng hộ đại học của Nhật Bản hợp tác xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn đại học của Nhật Bản hợp tác xây dựng thí điểm thành phố thông minh ở Việt Nam bởi đây là ưu tiên của Việt Nam trong phát triển đô thị.