Kế hoạch áp dụng phần mềm trợ lý ảo cho thẩm phán vừa được Tòa án nhân dân tối cao ban hành.

Mục đích của kế hoạch là nhằm đưa vào áp dụng trợ lý ảo làm việc trực tuyến 24/7 để hỗ trợ cho thẩm phán tra cứu nhanh các văn bản pháp luật, chỉ dẫn áp dụng pháp luật cho các tình huống pháp lý cụ thể, quy định pháp luật, án lệ và bản án có tình huống pháp lý tương tự để tham khảo.

Kế hoạch cũng nhằm góp phần bảo đảm việc áp dụng đúng, thống nhất pháp luật; giúp cho phần mềm trợ lý ảo ngày càng thông minh hơn, thông qua quá trình sử dụng, đóng góp ý kiến của các thẩm phán Tòa án.

Tại kế hoạch, Tòa án nhân dân tối cao cũng nêu rõ yêu cầu: Triển khai áp dụng thống nhất phần mềm trợ lý ảo cho Thẩm phán trong hệ thống Tòa án. Bảo đảm 100% các thẩm phán trong hệ thống Tòa án sử dụng phần mềm Trợ lý ảo phục vụ công tác chuyên môn ngay sau khi được tập huấn hướng dẫn sử dụng. Các thẩm phán tham gia tích cực vào việc huấn luyện, cung cấp và làm giàu trí thức cho phần mềm Trợ lý ảo thông qua quá trình sử dụng và đưa ra các ý kiến góp ý.

cách mạng 4.0
Trước ngày 5/4, việc tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm trợ lý ảo cho các thẩm phán và công chức tin học Tòa án sẽ được hoàn thành (Ảnh minh họa: tapchitoaan.vn)
 

Triển khai kế hoạch, 3 nội dung công việc chính sẽ được các đơn vị trong Tòa án nhân dân tối cao tập trung thực hiện thời gian tới gồm: Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm trợ lý ảo; Tổ chức áp dụng phần mềm trợ lý ảo; và tổ chức sơ kết, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện phần mềm trợ lý ảo.

Cụ thể, Vụ Tổng hợp của Tòa án nhân dân tối cao được giao làm đầu mối cùng nguyên thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Tống Anh Hào, Tổ trưởng Tổ biên tập nội dung cho phần mềm trợ lý ảo và đơn vị xây dựng phần mềm này tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm. Tập huấn sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp trong thời gian trước ngày 5/4, với thành phần tham dự gồm các thẩm phán và công chức tin học Tòa án các cấp.

Vụ Tổng hợp, Tòa án nhân dân tối cao cũng được giao làm đầu mối chịu trách nhiệm hỗ trợ các thẩm phán Tòa án trong quá trình sử dụng phần mềm. Đồng thời, theo dõi, thống kê tần suất sử dụng phần mềm trợ lý ảo của các thẩm phán để tổng hợp, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao định kỳ; tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến góp ý của thẩm phán đối với phần mềm trợ lý ảo, chuyển về Tổ biên tập nội dung xử lý.

Dự kiến việc tổ chức sơ kết, kiểm tra, đánh giá kết quả áp dụng phần mềm trợ lý ảo cho thẩm phán sẽ được hoàn thành trong quý IV năm nay.

Vân Anh

Thử nghiệm dùng trợ lý ảo tại UBND TP.HCM, Bộ TT&TT, Bộ Công thương

Thử nghiệm dùng trợ lý ảo tại UBND TP.HCM, Bộ TT&TT, Bộ Công thương

Các cơ quan nhà nước như UBND TP.HCM, Bộ TT&TT, Bộ Công thương,... sẽ triển khai thử nghiệm trợ lý ảo trong thời gian tới.