Với mục tiêu thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử (TMĐT) trong doanh nghiệp và cộng đồng, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn trong tỉnh về mức độ phát triển thương mại điện tử, xây dựng thị trường thương mại điện tử lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa thông qua ứng dụng thương mại điện tử; đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử quốc tế.

thương mại điện tử,thanh toán không tiền mặt,TMĐT

Do đó UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 với các mục tiêu cụ thể như: Quy mô thị trường thương mại điện tử thu hút 55% dân số trở lên tham gia mua sắm trực tuyến thông qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, các ứng dụng thương mại điện tử bán hàng và các Website thương mại điện tử bán hàng...; Doanh số thương mại điện tử B2C (tính cho cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trực tuyến) tăng 25% năm, chiếm trên 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh.

 

Về hạ tầng các dịch vụ phụ trợ cho thương mại điện tử chi phí trung bình cho chuyển phát và hoàn tất đơn hàng chặng cuối chiếm dưới 10% giá thành sản phẩm trong thương mại điện tử; Thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 30%, trong đó thanh toán thực hiện qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chiếm 50%; 50% giao dịch mua hàng trên Website/ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử.

Về ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp có trên 80% Website thương mại điện tử có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến; Trên 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm mạng xã hội có chức năng sàn giao dịch thương mại điện tử, tham gia hoạt động thương mại điện tử trên các ứng dụng di động; 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông triển khai hợp đồng điện tử, thanh toán điện tử với người tiêu dùng; về phát triển nguồn nhân lực cho thương mại điện tử trên 500 lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cán bộ quản lý nhà nước, sinh viên được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử.

P.V

Thông tư về eKYC vừa được ký

Thông tư về eKYC vừa được ký

eKYC được ví như tấm "vé gửi xe" để làm ngân hàng số, là nền tảng đầu tiên để thanh toán số, ngân hàng số phát triển.