ICTNews
Cuộc sống số»

Fintech

Việt Nam trở thành mặt trận fintech mới của Đông Nam Áicon

Việt Nam trở thành mặt trận fintech mới của Đông Nam Áicon

Với MoMo, chìa khóa chiến thắng trước sức cạnh tranh của Grab, Sea và các đối thủ khác tại Việt Nam có thể chỉ là một cốc cà phê.  

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị