ICTNews
Cuộc sống số»

Fintech

Sinh viên ngành Fintech của PTIT có cơ hội nhận bằng của Đại học Huddersfieldicon

Sinh viên ngành Fintech của PTIT có cơ hội nhận bằng của Đại học Huddersfieldicon

Dự kiến ngay trong năm 2022, các chương trình đào tạo liên kết ngành Công nghệ Tài chính (Fintech) giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Đại học Huddersfield, Vương quốc Anh sẽ bắt đầu tuyển sinh, đào tạo.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị