ICTNews
Cuộc sống số»

Fintech

Mobile Money chờ Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước thẩm địnhicon

Mobile Money chờ Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước thẩm địnhicon

Hiện Bộ TT&TT đã thẩm định xong hồ sơ xin cấp phép dịch vụ Mobile Money của các nhà mạng. 

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị