ICTNews
Cuộc sống số»

Fintech

27 đơn vị dùng hệ thống KeyPay hỗ trợ thanh toán trực tuyến dịch vụ côngicon

27 đơn vị dùng hệ thống KeyPay hỗ trợ thanh toán trực tuyến dịch vụ côngicon

Theo Trung tâm Tin học và Công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số  (Bộ Công Thương), hệ thống KeyPay đã và đang hỗ trợ 27 đơn vị thuộc các bộ , ngành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị