Bộ Giao thông đã cung cấp trực tuyến mức 4 với 264 dịch vụ công

Việc hoàn thành kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 4 với các thủ tục hành chính đủ điều kiện là một trong những kết quả nổi bật của công tác xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Trung tâm CNTT nói riêng và Bộ Giao thông Vận tải nói chung trong năm 2021.

cách mạng 4.0
Tỷ lệ hồ sơ làm theo phương thức trực tuyến trong năm 2021 của Bộ Giao thông đã chiếm 52,11% tổng số hồ sơ thực hiện

Theo Trung tâm CNTT, Bộ Giao thông Vận tải, trong năm nay, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác trong Bộ xây dựng, cung cấp thêm 130 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Đến nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức 4 đang được cung cấp cho người dân và doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Giao thông Vận tải tại địa chỉ dichvucong.mt.gov.vn đã là 264 dịch vụ, hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đủ điều kiện.

Cũng trong năm 2021, hệ thống dịch vụ công của Bộ Giao thông Vận tải đã tiếp nhận và xử lý 286.257 hồ sơ trực tuyến với hơn 150.000 doanh nghiệp tham gia. Số dịch vụ công trực tuyến trên tổng số thủ tục hành chính đạt tỷ lệ 70,6%, tăng khoảng 10% so với năm 2020. Trong đó, số dịch vụ có tỷ lệ phát sinh hồ sơ đạt 70,83%, tăng 21% so năm 2020; tỷ lệ hồ sơ thực hiện theo phương thức trực tuyến chiếm 52,11% tổng số hồ sơ thực hiện, tăng 8% so với năm ngoái.

Trung tâm CNTT cũng duy trì hệ thống CNTT Bộ Giao thông Vận tải tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, cung cấp 87 thủ tục giải quyết phương tiện thực hiện nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh thông qua cảng biển, cảng đường thủy nội địa và cửa khẩu đường bộ. Năm 2021, hệ thống đã tiếp nhận và xử lý 209.049 hồ sơ trực tuyến, với hơn 17.000 doanh nghiệp tham gia.

70 bộ, tỉnh đã đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên cung cấp online mức 4

Chỉ tiêu đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên cung cấp trực tuyến mức 4 đã được Bộ TT&TT xác định là nhiệm vụ quan trọng cần đạt được để cơ bản hoàn thành xây dựng Chính phủ điện tử trong năm 2021, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển Chính phủ số.

 

Cũng vì thế, các tháng vừa qua, Bộ TT&TT, trực tiếp là Cục Tin học hóa đã đồng hành, hướng dẫn, phối hợp với các bộ, ban ngành, địa phương để các cơ quan, đơn vị chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn lực nhằm thực hiện thành công, đúng tiến độ kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 4 ngay trong năm 2021.

Đến giữa tháng 12/2021, cả nước đã có 70 bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên cung cấp trực tuyến mức 4. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên tổng số dịch vụ công đủ điều kiện trung bình trên cả nước đã đạt 96%.

Thống kê cũng cho thấy, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ đạt 36,47%, giảm 1,35% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ này giảm, theo lý giải của Cục Tin học hóa, là do năm 2021 số lượng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 tăng cao, tăng 15.868 dịch vụ. Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt 29,80%, tăng 6,82% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong năm 2021, Bộ TT&TT đã tổ chức triển khai Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Đến giữa tháng 12/2021, nền tảng đã kết nối với 90 bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; 5 cơ sở dữ liệu, 9 hệ thống thông tin.

Tổng giao dịch qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia trong năm 2021, tính đến ngày 22/11, là 98.473.730 giao dịch, vượt hơn 4,9 lần chi tiêu đề ra từ đầu năm 2021 là đạt 20 triệu giao dịch, gấp hơn 8,6 lần so với tổng giao dịch của năm 2020, gấp hơn 42 lần so với năm 2019. Hiện nay, hàng ngày có khoảng 270.000 giao dịch thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Cùng với đó, tính đến hết tháng 11/2021, đã có 63/63 địa phương hoàn thành kết nối thử nghiệm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác dịch vụ xác thực thông tin công dân.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, đặc biệt là dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, những hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương bước đầu đã phát huy hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp theo hướng lấy người dùng làm trung tâm; nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của cơ quan nhà nước theo hướng dữ liệu số; tránh đầu tư trùng lặp, gây lãng phí.

Vân Anh

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 của cả nước đạt trên 48%

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 của cả nước đạt trên 48%

Các bộ, ngành, địa phương trong quý III/2021 đã tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Tuy nhiên, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 đã được cung cấp vẫn còn khá xa mục tiêu cần hoàn thành năm nay.