ICTNews
Cuộc sống số
Cổng dữ liệu quốc gia đã có hơn 10.600 tập dữ liệuicon

Cổng dữ liệu quốc gia đã có hơn 10.600 tập dữ liệuicon

Theo thống kê, Cổng dữ liệu quốc gia tại địa chỉ data.gov.vn đã có hơn 10.600 tập dữ liệu. Trong đó, 2 chủ đề có nhiều tập dữ liệu được chia sẻ nhất là xã hội và công nghệ.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị