ICTNews
Cuộc sống số
CI/CD & Kubernetes - tăng tốc phát triển phần mềm & đơn giản hóa triển khai vận hànhicon

CI/CD & Kubernetes - tăng tốc phát triển phần mềm & đơn giản hóa triển khai vận hànhicon

Bên cạnh rất nhiều các ứng dụng tuyệt vời của Kubernetes như triển khai các ứng dụng dạng containers trên đám mây, lên lịch công việc hàng loạt,...công cụ còn có một ưu điểm rất lớn khác là hỗ trợ Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD).

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị