ICTNews
Cuộc sống số
Đơn giản hóa mạng IP với Định tuyến Phân đoạn tập trung, một phần của IP Thích ứng của Cienaicon

Đơn giản hóa mạng IP với Định tuyến Phân đoạn tập trung, một phần của IP Thích ứng của Cienaicon

Việc triển khai các công nghệ mới như 5G, Internet vạn vật (IoT) và Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ dẫn tới sự gia tăng nhu cầu về năng lực điện toán tại vùng biên mạng.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị