ICTNews
Cuộc sống số
Trình duyệt Safari dính lỗi nghiêm trọng làm lộ thông tin người dùngicon

Trình duyệt Safari dính lỗi nghiêm trọng làm lộ thông tin người dùngicon

Người dùng iPhone, iPad và máy tính Mac có thể bị lộ thông tin cá nhân thông qua một lỗi nghiêm trọng vừa được phát hiện trên trình duyệt Safari.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị