ICTNews
Tag

covid-19

Tin tức về covid-19 mới nhất

Người Việt vẫn chọn thanh toán không tiền mặt sau đại dịchicon

Người Việt vẫn chọn thanh toán không tiền mặt sau đại dịchicon

Thanh toán kỹ thuật số được thúc đẩy bởi Covid-19, và vẫn tiếp tục kéo dài dù đại dịch đã được kiểm soát phần lớn.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị