ICTNews
Tag

công nghệ phòng chống dịch

Tin tức về công nghệ phòng chống dịch mới nhất

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Ứng dụng công nghệ phòng chống dịch không thể nửa vời"icon

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Ứng dụng công nghệ phòng chống dịch không thể nửa vời'icon

PC-Covid là nền tảng duy nhất để phòng, chống dịch. Nền tảng này sẽ liên thông với VNEID và Sổ Sức khỏe từ ngày 20/10, để phục vụ công tác phòng chống dịch cũng như cuộc sống của người dân.  

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị