ICTNews
Tag

cmc telecom

Tin tức về cmc telecom mới nhất

Xây dựng lộ trình “đổi mới mình” cho khối Tài chính - Ngân hàng từ “đám mây” AWSicon

Xây dựng lộ trình “đổi mới mình” cho khối Tài chính - Ngân hàng từ “đám mây” AWSicon

Vào 9h30 ngày 21/10/2021, chuyên gia CMC Telecom - AWS sẽ chia sẻ cách mà các tập đoàn Tài chính - Ngân hàng hàng đầu thế giới đổi mới và tái kiến trúc hạ tầng công nghệ thông tin trong webinar “Re:Architect to Cloud Native for FSI”.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị