ICTNews
Tag

chữ ký số

Tin tức về chữ ký số mới nhất

Ngân hàng Nhà nước sửa quy định về sử dụng chữ ký sốicon

Ngân hàng Nhà nước sửa quy định về sử dụng chữ ký sốicon

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định trong quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước.  

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị