ICTNews
Tag

chợ truyền thống

Tin tức về chợ truyền thống mới nhất

TP.HCM sẽ mở lại bán hàng thiết yếu tại chợ truyền thống, gia tăng bán hàng onlineicon

TP.HCM sẽ mở lại bán hàng thiết yếu tại chợ truyền thống, gia tăng bán hàng onlineicon

TP.HCM yêu cầu nghiên cứu mở lại các hàng hoá thiết yếu tại các chợ truyền thống đang bị tạm ngưng, đồng thời đa dạng hoá kênh bán hàng như bán qua điện thoại hay trực tuyến để tránh tụ tập đông người.

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị