ICTNews
Tag

chính quyền điện tử

Tin tức về chính quyền điện tử mới nhất

Hà Nội đặt mục tiêu duy trì chỉ số chính quyền điện tử nằm trong Top 5 cả nướcicon

Hà Nội đặt mục tiêu duy trì chỉ số chính quyền điện tử nằm trong Top 5 cả nướcicon

Thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm 2022, phấn đấu 100% cấp thành phố, 80% cấp quận, huyện thực hiện họp trực tuyến; tiếp tục duy trì chỉ số về chính quyền điện tử nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị