ICTNews
Tag

chiến dịch tiêm chủng

Tin tức về chiến dịch tiêm chủng mới nhất

Lần đầu tiên triển khai nền tảng công nghệ dùng chung quốc gia chống dịch Covid-19icon

Lần đầu tiên triển khai nền tảng công nghệ dùng chung quốc gia chống dịch Covid-19icon

Nền tảng quản lý tiêm chủng là nền tảng dùng chung quốc gia đầu tiên hỗ trợ nhiều bộ, ngành địa phương và các bên liên quan cùng tham gia hiệp đồng, hợp tác chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid.

Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị