ICTNews
Tag

CEO

Tin tức về CEO mới nhất

Shantanu Narayen, nhà lãnh đạo toàn diện của Silicon Valleyicon

Shantanu Narayen, nhà lãnh đạo toàn diện của Silicon Valleyicon

Shantanu Narayen đã biến Adobe thành một trong các công ty giá trị nhất và đáng kính nhất thế giới sau 13 năm điều hành.

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị