ICTNews
Tag

cách

Tin tức về cách mới nhất

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công quốc giaicon

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công quốc giaicon

Đối với người dùng cá nhân, tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia có thể được đăng ký ngay bằng số thuê bao di động bên cạnh các lựa chọn tài khoản USB ký số hay SIM ký số.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị