ICTNews
Tag

bão số 5

Tin tức về bão số 5 mới nhất

Bão chồng dịch – MobiFone huy động tối đa nguồn lực để phòng, chống bão số 5icon

Bão chồng dịch – MobiFone huy động tối đa nguồn lực để phòng, chống bão số 5icon

Để chủ động ứng phó với cơn bão Conson (số 5), MobiFone khu vực 3 và Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung đã thực hiện triệt để phương châm '3 tại chỗ' tích cực khẩn trương thực hiện nhằm đảm bảo ứng cứu thông tin kịp thời.

Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị