Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) tỉnh Nam Định vừa ban hành Kế hoạch 117 về Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở TT&TT tỉnh Nam Định năm 2022.

Theo đó trong năm tới, Sở TT&TT Nam Định đặt mục tiêu thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống mạng nội bộ, mạng Wi-Fi...

an toàn thông tin
Sở TT&TT tỉnh Nam Định vừa ban hành kế hoạch về đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022. (Ảnh minh họa)

Sở TT&TT tỉnh Nam Định cũng cập nhật các phần mềm bản quyền, phần mềm giám sát hệ thống nhằm cảnh báo sớm những sự cố về an toàn thông tin; tăng cường đầu tư hệ thống hạ tầng, kỹ thuật, tường lửa, phần mềm diệt virus, phần mềm bảo mật.

 

Một mục tiêu khác là duy trì bố trí máy tính không có kết nối mạng để soạn thảo văn bản mật. Sở TT&TT Nam Định còn nêu ra giải pháp bảo vệ 100% máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan tại các sở.

Theo báo cáo kết quả năm 2021, Sở TT&TT Nam Định đang thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống mạng, máy tính, phần mềm thuộc các phòng, đơn vị.

Sở TT&TT tỉnh Nam Định cũng thường xuyên tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức chủ động rà soát gỡ bỏ các ứng dụng, mã độc theo khuyến cáo của các đơn vị chuyên trách.

H.A.H

Thái Bình triển khai Kế hoạch thuê dịch vụ an toàn thông tin

Thái Bình triển khai Kế hoạch thuê dịch vụ an toàn thông tin

Theo kế hoạch tháng 12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình sẽ tập trung triển khai Kế hoạch thuê dịch vụ an toàn thông tin giai đoạn 2021-2026.