Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022. Trong đó, Sở Giao thông vận tải tỉnh cũng có báo cáo về hoạt động an toàn thông tin của Sở trong năm 2021.

Cụ thể, ngày 23/9/2021 Sở Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 533 về ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam; Trang thông tin điện tử của Sở thường xuyên được kiểm tra, rà soát để phát hiện, ngăn chặn mã độc.

Tất cả máy tính của Sở Giao thông Vận tải đều được cài đặt phần mềm diệt virus. Sở cũng thường xuyên tuyên truyền an toàn, an ninh thông tin mạng thông qua việc ban hành văn bản lồng ghép trong các kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng CNTT.

an toàn thông tin
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 (ảnh minh họa).
 

Trong năm 2021, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam còn phối hợp khắc phục, bảo đảm an toàn cho hệ thống QOffice (cũ) của Sở, sau khi nhận được thông báo từ Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) ghi nhận một cuộc tấn công vào hệ thống này.

Năm tới, Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam đặt mục tiêu 100% máy tính được cài đặt phần mềm diệt virus; 100% công chức, viên chức, người lao động cơ quan được được tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng về an toàn thông tin mạng; cử công chức tham dự những lớp tập huấn về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

H.A.H

Việt Nam có đủ điều kiện để thực hiện nền tảng định danh số quốc gia

Việt Nam có đủ điều kiện để thực hiện nền tảng định danh số quốc gia

Theo ông Ngô Diên Hy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, Việt Nam có đầy đủ điều kiện để thực hiện nền tảng định danh số quốc gia. Đây sẽ là nền tảng phục vụ phát triển kinh tế.