Nội dung trên là một nhiệm vụ mà Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) giao cho Cục  Trẻ em chủ trì triển khai, theo Kế hoạch thực hiện chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” vừa được Bộ này ban hành ngày 21/7.

Mục đích của kế hoạch là nhằm triển khai nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ Bộ LĐ-TB&XH được phân công; đồng thời xác định cụ thể nội dung công việc, kết quả dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”.

an toàn thông tin mạng
“Báo cáo đánh giá tình hình và đề xuất các giải pháp về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng của Việt Nam” sẽ được phát hành trong năm 2021. (Ảnh minh họa: TEKY)

Kế hoạch nêu rõ, trong năm nay, Bộ LĐ-TB&XH sẽ thiết lập cổng thông tin điện tử, ứng dụng trực tuyến, các kênh thông tin (Fanpage) trên các mạng xã hội trực tuyến có nhiều người sử dụng ở Việt Nam để hỗ trợ trẻ em tìm kiếm, thu nhận và phổ biến thông tin, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng trên các kênh thông tin, truyền thông phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, nhu cầu, năng lực của trẻ em.

Tham gia Mạng lưới ứng cứu và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Xây dựng, phát hành “Báo cáo đánh giá tình hình và đề xuất các giải pháp về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng của Việt Nam”.

Nhiệm vụ phối hợp xây dựng cơ chế phối hợp, quy trình xử lý trong việc tiếp nhận thông tin, điều tra, xử lý đối với các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; cơ chế liên ngành theo dõi tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng cũng được Bộ LĐ-TB&XH, cụ thể là Cục Trẻ em chủ trì triển khai trong năm 2021.

Trong năm 2022, Cục Trẻ em sẽ chủ trì xây dựng, tích hợp các kênh thông báo trực tuyến về những vấn đề liên quan đến trẻ em trên môi trường mạng với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111.

 

Cũng theo kế hoạch mới được ban hành, nhiều nhiệm vụ thường xuyên, hằng năm sẽ được các cơ quan, đơn vị trong Bộ LĐ-TB&XH triển khai thời gian tới như: Tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng thông qua Tổng đài 111 và qua các cơ sở trợ giúp xã hội; Phối hợp với Bộ Công an, Bộ TT&TT phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi sử dụng môi trường mạng xâm hại trẻ em.

Bộ LĐ-TB&XH cũng triển khai nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để lấy trẻ em làm trung tâm, có sự tham gia của trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em trong xây dựng chính sách số về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em; phối hợp với Bộ TT&TT, Bộ Công an và các cơ quan liên quan xây dựng, vận hành và tổ chức thu thập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu CSAM (cơ sở dữ liệu thông tin, dữ liệu đặc tả về hình ảnh/video xâm hại trẻ em – PV) của Việt Nam.

Đồng thời, vận hành công nghệ mới lắng nghe dư luận xã hội với các chức năng trí tuệ nhân tạo, học máy, phân tích dữ liệu nhằm lọc các dữ liệu, thu thập thông tin đặc tả và tổ chức phân tích dữ liệu về hình ảnh/video xâm hại trẻ em; kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu CSAM do Bộ TT&TT quản lý.

Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 1/6 tại Quyết định 830. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một chương trình cấp quốc gia riêng về bảo vệ trẻ em trên mạng.

Là một chương trình có tính liên ngành cao, chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” hướng tới “mục tiêu kép” là: Bảo vệ bí mật đời sống riêng tư và ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng để xâm hại trẻ em, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng phù hợp theo từng lứa tuổi (hệ miễn dịch số) để trẻ em tự nhận biết và có khả năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng; Duy trì một môi trường mạng lành mạnh, phát triển hệ sinh thái các sản phẩm, ứng dụng Việt cho trẻ em học tập, kết nối, giải trí một cách sáng tạo.

Vân Anh

Lần đầu Việt Nam có chương trình cấp quốc gia riêng về bảo vệ trẻ em trên mạng

Lần đầu Việt Nam có chương trình cấp quốc gia riêng về bảo vệ trẻ em trên mạng

Với việc phê duyệt Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng đến năm 2025, lần đầu tiên Việt Nam có một chương trình cấp quốc gia riêng về bảo vệ trẻ em trên mạng.