Theo thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình, sáng ngày 24/12/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã tổ chức lớp tập huấn và diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin năm 2020 cho đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; cán bộ đầu mối phối hợp bảo đảm an toàn thông tin mạng của cơ quan, đơn vị không có cán bộ tham gia đội ứng cứu sự cố của tỉnh; công chức phụ trách công nghệ thông tin và Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố.

an ninh mạng,an toàn thông tin
Buổi tập huấn có sự tham gia của các cán bộ chuyên trách đến từ nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Hồng Lựu)

Tại lớp tập huấn, học viên sẽ được tiếp thu các nội dung chính: Tổng quan về an toàn thông tin; một số biện pháp phải bảo đảm an toàn thông tin; thiết lập những quy tắc; điều tra và xử lý sự cố. Mục tiêu của lớp tập huấn, diễn tập nhằm trang bị cho cán bộ kỹ thuật kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế và sự nhanh nhạy, ứng phó xử lý tình huống khi xảy ra tấn công mạng, nguy cơ, mối đe dọa về an toàn đối với các hệ thống thông tin.

 

Các lớp tập huấn góp phần tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và người sử dụng về an toàn thông tin, qua đó giúp cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm thực tiễn để tự tin hơn khi ứng phó, xử lý trước các cuộc tấn công mạng vào hệ thống chuyên ngành. Lớp tập huấn được tổ chức trong 02 ngày từ ngày 24 - 25/12/2020.

P.V

Cụm ứng cứu sự cố số 3 tập dượt phối hợp ứng phó sự cố tấn công mã độc

Cụm ứng cứu sự cố số 3 tập dượt phối hợp ứng phó sự cố tấn công mã độc

Được tổ chức ngày 31/12 tại Nam Định, chương trình diễn tập đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2020 của Cụm mạng lưới ứng cứu sự cố số 3 có chủ đề “Phối hợp ứng phó sự cố tấn công mã độc”.