Sáng ngày 8/12/2021, Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình tổ chức khai giảng lớp Tập huấn và diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng năm 2021 bằng hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom. Theo trang stttt.quangbinh.gov.vn đưa tin, lớp tập huấn được tổ chức trong 3 ngày, từ 8/10 đến 10/12.

Điểm cầu chính đặt tại Sở TT&TT được kết nối 60 điểm cầu qua ứng dụng Zoom, với sự tham gia của 80 học viên là thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; cán bộ phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao - PA05 Công an tỉnh; cán bộ đầu mối, phụ trách CNTT/ATTT các sở, ban, ngành...

Nội dung tập huấn bao gồm các chuyên đề: Bồi dưỡng kiến thức về an toàn, an ninh mạng năm 2021; Hướng dẫn Quy trình xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và xây dựng hồ sơ cấp độ; Diễn tập tấn công giả lập vào hệ thống Cổng thông tin điện tử đặt tại Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh.

Quảng Bình,an toàn thông tin
Sáng ngày 8/12/2021, Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình tổ chức khai giảng lớp Tập huấn và diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng năm 2021 (nguồn ảnh: stttt.quangbinh.gov.vn).
 

Thông qua chương trình tập huấn, đội ngũ cán bộ đầu mối, phụ trách CNTT/ATTT được cọ xát, thực hành xử lý tình huống đã xảy ra trong thực tế; đồng thời đây là dịp để trao đổi, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau cũng như tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng ứng phó xử lý sự cố, qua đó, góp phần đảm bảo an toàn thông tin, phục vụ mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình.

Năm ngoái, Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình cũng tổ chức lớp tập huấn và diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin năm 2020 cho đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; cán bộ đầu mối phối hợp bảo đảm an toàn thông tin mạng của cơ quan, đơn vị không có cán bộ tham gia đội ứng cứu sự cố của tỉnh; công chức phụ trách CNTT.

H.A.H

Meta cùng chuyên gia Hiếu PC ra chuỗi video hướng dẫn người dùng Việt an toàn trên mạng

Meta cùng chuyên gia Hiếu PC ra chuỗi video hướng dẫn người dùng Việt an toàn trên mạng

Meta vừa công bố kết hợp cùng chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) chính thức ra mắt 1 chuỗi video về chủ đề Phòng chống lừa đảo, đảm bảo an toàn trực tuyến cho người dùng tại Việt Nam.