Mới đây, Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Nghị quyết số 55 về Đề án phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025, hướng đến 2030. Một số nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết đề ra bao gồm việc đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Theo đó, Phú Thọ tăng cường quản lý an ninh mạng, bảo mật thông tin, và an toàn dữ liệu; phòng chống hiệu quả các hoạt động phá hoại, xâm nhập hệ thống quản lý, điều hành chính quyền điện tử; quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện khoa học kỹ thuật để chủ động phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ, tác động tiêu cực trong quá trình chuyển đổi số.

an toàn thông tin
Phú Thọ sẽ tăng cường quản lý an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu. (Ảnh minh họa).

Năm ngoái, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước cho các lãnh đạo và cán bộ chủ chốt phụ trách công tác này tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. Hội nghị tập huấn an ninh mạng được tổ chức trực tuyến đến nhiều điểm cầu.

 

Tại buổi tập huấn, các cán bộ đã được lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) truyền đạt về quá trình xây dựng nội dung cơ bản và một số vấn đề đặt ra trong triển khai thi hành Luật An ninh mạng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai thi hành Luật An ninh mạng...

Qua đó, cán bộ cấp cơ sở trong toàn tỉnh đã nhận thức rõ vấn đề, nội dung, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh mạng và vận dụng có hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại cơ quan, địa phương, đơn vị.

H.A.H

80% hệ thống thông tin dùng chung của Tuyên Quang được bảo vệ 4 lớp

80% hệ thống thông tin dùng chung của Tuyên Quang được bảo vệ 4 lớp

Tuyên Quang đang hướng đến các mục tiêu cụ thể về an toàn thông tin mạng, như 80% các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh được giám sát và bảo vệ theo mô hình 4 lớp.