Mới đây, Sở TT&TT tỉnh Ninh Thuận đã có Báo cáo Tổng kết hoạt động ngành TT&TT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Báo cáo bao gồm phần Hoạt động Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng (SOC) và điều hành đô thị thông minh tỉnh trong năm 2021.

Theo đó với Hệ thống giám sát máy chủ SOC (SIRC): chưa phát hiện dấu hiệu tấn công và sự cố. Với Hệ thống giám sát máy khách SOC (Ajiant): có 5.463 cảnh báo thấp, 11 cảnh báo cao trong tổng số 20 máy. Các cảnh báo ở mức độ cao đã được tiến hành rà soát, thiết lập cảnh báo nhầm, chưa phát hiện nguy hại gì đến hệ thống.

Trong khi đó các cảnh báo ở mức độ thấp có nguyên nhân là hệ thống chủ yếu cảnh báo các hoạt động của phần mềm Lotus Domino, chương trình Symantec Antivirus quét nền.

an toàn thông tin
 

Trung tâm SOC sẽ đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an toàn thông tin ở các tỉnh thành. Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng có Quyết định về việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng phiên bản 2.0, trong đó đề cập đến kế hoạch xây dựng Trung tâm (SOC).

Trung tâm SOC hướng đến khả năng cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp, và cơ quan trên địa bàn thành phố, cũng như phối hợp với các địa phương, tỉnh thành khác; đồng thời phối hợp với VNCERT hay các tổ chức quốc tế khác.

Dự kiến SOC Đà Nẵng sẽ có các chức năng như giám sát an toàn thông tin, xử lý và điều tra sự cố an toàn thông tin, chức năng đánh giá an toàn thông tin, chức năng nghiên cứu đào tạo và phổ biến thông tin, đảm bảo khả năng vận hành liên tục và khôi phục sau thảm họa.

H.A.H

Doanh nghiệp Việt phải nâng cao cảnh giác với Ransomware

Doanh nghiệp Việt phải nâng cao cảnh giác với Ransomware

Mã độc tống tiền (ransomware) không phải là một nguy cơ bảo mật mới tại Việt Nam nhưng lại liên tục phát triển về số lượng cũng như mức độ nguy hại theo các năm trở lại đây.