Sở TT&TT Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn chỉnh Kiến trúc phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai phiên bản 1.0 và lấy ý kiến về bản dự thảo.

Bản dự thảo Kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai có nêu hiện trạng về hạ tầng an ninh mạng như: 91% đơn vị trang bị tường lửa (firewall), trong đó có 63% đơn vị có tích hợp chức năng phát hiện và ngăn chặn tấn công tấn công - IPS/IDS.

an toàn thông tin
Bản dự thảo Kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai có nêu hiện trạng về hạ tầng an ninh mạng. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, 100% máy tính của các đơn vị được cài đặt công cụ/phần mềm chống mã độc (gồm bản quyền và miễn phí); 100% đơn vị thực hiện hướng dẫn về phòng chống mã độc cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

 

100% đơn vị thực hiện quét virus khi kết nối USB, các thiết bị lưu trữ khác vào máy tính và tải các tệp tin đính kèm từ thư điện tử; 100% đơn vị thực hiện sao lưu dữ liệu quan trọng, gồm sao lưu cơ sở dữ liệu, sao lưu thông tin cấu hình của hệ thống mạng, máy chủ, sao lưu phần mềm ứng dụng.

Năm 2020, khi UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng và vận hành dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn, nguyên tắc chung được đặt ra là phải bảo đảm an toàn thông tin, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy chế về bảo vệ bí mật Nhà nước...

H.A.H

Tây Ninh: 100% nhân sự chuyên trách an toàn thông tin được đào tạo hàng năm

Tây Ninh: 100% nhân sự chuyên trách an toàn thông tin được đào tạo hàng năm

Trong kế hoạch giai đoạn 2021-2025, Tây Ninh hướng đến những mục tiêu cụ thể như 100% nhân sự chuyên trách CNTT và an toàn thông tin tại các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng hằng năm.