Mới đây, UBND tỉnh Bình Định đã chính thức khai trương Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC). Dịch vụ giám sát an toàn thông tin là 1 trong 8 dịch vụ của IOC Bình Định.

Theo đó, IOC Bình Định sẽ ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) trong việc phân tích từ ngữ, phân tích dữ liệu lớn phục vụ giám sát bảo mật, an toàn thông tin, giám sát thông tin báo chí, thông tin truyền thông trên không gian mạng.

an toàn thông tin
IOC Bình Định sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc giám sát bảo mật, an toàn thông tin (nguồn ảnh: binhdinh.gov.vn).

Như vậy, an toàn thông tin ở Bình Định sẽ tiếp tục được củng cố. Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch số 47, về tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 của Sở.

 

Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp tỉnh Bình Định sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, nhận thức và các kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng mạng Internet, mạng xã hội, thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, các hoạt động chuyển đổi số.

H.A.H

Nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao về an toàn, bảo mật thông tin đang rất cấp thiết

Nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao về an toàn, bảo mật thông tin đang rất cấp thiết

Tại lễ khai giảng năm học mới của Học viện Kỹ thuật Mật mã, Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ Lê Xuân Trường nhấn mạnh: Nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao về an toàn thông tin, bảo mật thông tin đang cấp thiết hơn bao giờ hết.