Ngày 3/12/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch số 367, về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ số, chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022. Kế hoạch đặt ra những mục tiêu cụ thể, trong đó có mục tiêu phát triển hạ tầng CNTT và an toàn thông tin.

Cụ thể theo trang stttt.thuathienhue.gov.vn đăng tải, Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu 100% hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước được phê duyệt theo cấp độ, 100% hệ thống thông tin đã triển khai mức bảo vệ 4 lớp; xây dựng hoàn thiện hạ tầng đảm bảo an toàn thông tin cho tất cả các hệ thống của tỉnh.

Tỉnh cũng đặt kế hoạch khuyến khích sử dụng các công nghệ nền tảng mới trong các doanh nghiệp; triển khai hỗ trợ công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng của các doanh nghiệp...

an toàn thông tin
Năm 2022, Thừa Thiên Huế đặt kế hoạch triển khai hỗ trợ công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho doanh nghiệp (ảnh minh họa).
 

Trước đó UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Tập đoàn Viettel cũng vừa tổ chức buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2021-2025. Viettel sẽ hỗ trợ xây dựng hạ tầng viễn thông và CNTT bảo đảm đồng bộ hiện đại, liên thông, an toàn, bao gồm Trung tâm dữ liệu và an toàn, an ninh thông tin.

Thỏa thuận hợp tác bao gồm phát triển hệ thống giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) cho các hệ thống thông tin của CQT và kết nối với Hệ thống hỗ trợ giám sát, điều hành an toàn mạng phục vụ Chính phủ số của quốc gia.

Viettel còn hỗ trợ xây dựng hệ thống thẩm định an ninh mạng, kiểm tra an ninh mạng, đánh giá điều kiện an ninh mạng, giám sát an ninh mạng, ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia theo quy định tại Luật An ninh mạng.

H.A.H

Thời gian phản ứng khi bị tấn công chủ đích ở Việt Nam là... 27 ngày

Thời gian phản ứng khi bị tấn công chủ đích ở Việt Nam là... 27 ngày

Theo số liệu báo cáo mới nhất, thời gian phản ứng trung bình của tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam trước các cuộc tấn công có chủ đích là khoảng 27 ngày, gây nên sự mất an toàn cho hệ thống.