Hòa Bình đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mới đây trong báo cáo đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoabinh.gov.vn, tỉnh cũng rất chú trọng an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số.

Theo đó, Hòa Bình đặt mục tiêu cần tạo lập niềm tin bảo đảm an toàn, an ninh mạng; xây dựng các quy định, quy chế bảo đảm an toàn an ninh mạng theo mô hình 4 lớp; tổ chức bộ máy, các hệ thống giám sát, điều hành, bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

an toàn thông tin
Hòa Bình đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (nguồn ảnh: hoabinh.gov.vn).

Trong khi đó, UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Bản Kế hoạch bao gồm yêu cầu phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.

 

Một trong những giải pháp mà tỉnh Hòa Bình đưa ra là nghiên cứu, triển khai áp dụng mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học và nghệ thuật, kinh doanh, doanh nghiệp, đào tạo tiếng Anh, và kỹ năng sử dụng CNTT, bảo đảm an toàn thông tin tại các cấp học.

Bên cạnh đó, Hòa Bình sẽ tuyên truyền về việc đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động của doanh nghiệp trên không gian mạng.

H.A.H

Doanh nghiệp Việt phải nâng cao cảnh giác với Ransomware

Doanh nghiệp Việt phải nâng cao cảnh giác với Ransomware

Mã độc tống tiền (ransomware) không phải là một nguy cơ bảo mật mới tại Việt Nam nhưng lại liên tục phát triển về số lượng cũng như mức độ nguy hại theo các năm trở lại đây.