bảo mật
Một lớp học trong chương trình đào tạo cho cán bộ làm công tác xây dựng CSDLQG về dân cư Bình Định. (Ảnh: CA Bình Định)

Theo Công an tỉnh Bình Định, 367 học viên sẽ được đào tạo về các phần mềm: Phần mềm Bảo mật cơ yếu, xác thực; Phần mềm Quản trị ứng dụng; Phần mềm Cư trú; Phần mềm Quản lý tàng thư hồ sơ hộ khẩu; Phần mềm Quản lý Biến động về dân cư; Phần mềm Báo cáo thống kê tổng hợp dữ liệu dân cư; Phần mềm thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư và xử lý vi phạm; Phần mềm Cung cấp dịch vụ dân cư; Cổng thông tin dân cư.

Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng quyết định sự thành công của dự án. Công tác đào tạo giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ tỉnh đến cơ sở nắm vững được nghiệp vụ để quản trị, sử dụng, vận hành hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, bảo đảm nguồn nhân lực có trình độ, năng lực để triển khai thực hiện hiệu quả việc quản trị, vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước mắt và lâu dài. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về dân cư, tiến tới phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, nền kinh tế số, xã hội số, cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân. Phục vụ việc kết nối các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân.

 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tài sản quốc gia, được Nhà nước bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và là cơ sở dữ liệu dùng chung do Bộ Công an quản lý. Đây là một dự án ứng dụng công nghệ thông tin trọng điểm, phạm vi triển khai rộng từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn, thời gian triển khai ngắn với nhiều hạng mục công việc phức tạp.

Dự án được Chính phủ, các Bộ, ngành đặt kỳ vọng rất lớn phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, cải cách thủ tục hành chính và giảm giấy tờ công dân tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử.

Hải Lam

An Giang: Hơn 50 cán bộ tham dự đào tạo về an toàn, an ninh thông tin

An Giang: Hơn 50 cán bộ tham dự đào tạo về an toàn, an ninh thông tin

Hơn 50 cán bộ, chuyên viên công nghệ thông tin (CNTT) An Giang vừa hoàn thành chương trình đào tạo “Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại cơ quan” vào ngày 18/12.