Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định 3250, phê duyệt Đề án Thông tin, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tội phạm trên không gian mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đề án đặt các mục tiêu cụ thể đến năm 2025, như tổ chức 1 chiến dịch tuyên truyền có quy mô lớn trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh để nâng cao nhận thức và trang bị các kỹ năng an toàn, an ninh mạng cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân.

Bình Thuận dự kiến thiết lập 1 trang/kênh thông tin trên mạng xã hội (như: Facebook, Zalo, YouTube) để thu hút, tiếp cận tối đa người sử dụng tham gia, kết nối trên nhiều nền tảng khác nhau, nhằm thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an ninh trên môi trường mạng.

an toàn thông tin
 

Bên cạnh đó là mục tiêu trên 80% các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có chương trình hàng năm để tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cần thiết để tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng; 50% các trường có các chương trình hướng dẫn khả năng đọc tin, tư duy phê phán, phản biện.

Trên 70% người sử dụng nói chung và 100% sinh viên ở Bình Thuận sẽ được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ mất an ninh thông tin và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng; các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh trên không gian mạng.

Theo quan điểm chỉ đạo của Đề án, hình thức tuyên truyền cần đổi mới, kết hợp giữa hình thức truyền thông với hình thức trực tuyến, áp dụng các công nghệ hiện đại như hệ thống chatbot để triển khai các hoạt động tuyên truyền một cách chủ động, thông minh; phối hợp linh hoạt, tận dụng ưu thế của mạng xã hội.

H.A.H

Meta cùng chuyên gia Hiếu PC ra chuỗi video hướng dẫn người dùng Việt an toàn trên mạng

Meta cùng chuyên gia Hiếu PC ra chuỗi video hướng dẫn người dùng Việt an toàn trên mạng

Meta vừa công bố kết hợp cùng chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) chính thức ra mắt 1 chuỗi video về chủ đề Phòng chống lừa đảo, đảm bảo an toàn trực tuyến cho người dùng tại Việt Nam.