Mới đây UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bắc Giang. Bản quy chế đặt ra một số yêu cầu cho Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Bắc Giang, trong đó có yêu cầu về bảo mật an toàn thông tin.

Theo đó nội dung của dữ liệu, thông tin, hồ sơ, văn bản khi truyền đi phải bảo đảm an toàn, bảo mật; nội dung của dữ liệu, thông tin, hồ sơ, văn bản của các cơ quan, đơn vị có tính pháp lý cao và chỉ có những người có thẩm quyền mới được xem xét, kiểm tra; không để lộ lọt, rò rỉ thông tin, đồng thời không được lưu nội dung dữ liệu, thông tin, hồ sơ, văn bản sau khi việc truyền nhận hoàn tất.

an toàn thông tin
 

Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang được giao đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho LGSP tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục sự cố, duy trì hệ thống vận hành thông suốt, liên tục; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo quy định; thực hiện chế độ lưu trữ dự phòng dữ liệu hệ thống; thông báo kịp thời cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan trước khi tiến hành bảo trì, bảo dưỡng và nâng cấp, cập nhật phiên bản mới của hệ thống.

An toàn thông tin là yêu cầu thiết yếu đối với hệ thống chính quyền điện tử. Ở Bình Phước, Sở TT&TT tỉnh cũng đang triển khai giải pháp CyRadar EDR, một giải pháp phòng chống mã độc từ máy trạm, kịp thời báo cáo thông tin mã độc lên máy chủ đặt tại trung tâm dữ liệu của tỉnh.

H.A.H

Kinh phí là vấn đề của doanh nghiệp vừa và nhỏ khi đầu tư về bảo mật

Kinh phí là vấn đề của doanh nghiệp vừa và nhỏ khi đầu tư về bảo mật

Các cuộc tấn công mạng vào doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng lên, mặc dù ý thức được điều đó, nhưng để triển khai một giải pháp bảo mật hoàn chỉnh các doanh nghiệp vẫn gặp khó về kinh phí.