ICTNews
Bảo mật
 
Đề xuất mở rộng dự án Nâng cao năng lực bảo đảm ATTT tại Việt Namicon

Đề xuất mở rộng dự án Nâng cao năng lực bảo đảm ATTT tại Việt Namicon

Các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản đã bàn bạc việc mở rộng, gia hạn dự án “Hỗ trợ nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin và năng lực thực thi pháp luật về an toàn thông tin tại Việt Nam” đến tháng 3/2022.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị