ICTNews
Bảo mật
 
Cách nhận diện các cuộc gọi giả mạo để lừa đảo người dânicon

Cách nhận diện các cuộc gọi giả mạo để lừa đảo người dânicon

Theo khuyến nghị của Cục An toàn thông tin, người dân có thể nâng cao kiến thức và mức độ nhận diện để tránh trở thành nạn nhân của các cuộc gọi lừa đảo bằng việc xem các video kể về quá trình bị lừa đảo của một số YouTuber.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị