ICTNews
Tag

báo điện tử

Tin tức về báo điện tử mới nhất

New York Times và bài học chuyển đổi số ngành báo chíicon

New York Times và bài học chuyển đổi số ngành báo chíicon

Năm yếu tố giúp New York Times chuyển đổi số thành công không chỉ áp dụng cho mỗi ngành báo chí và truyền thông mà còn áp dụng được cho tất cả những ngành khác.

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị