ICTNews
Tag

bán dẫn

Tin tức về bán dẫn mới nhất

'Lá cờ đầu' bán dẫn Trung Quốc lọt tầm ngắm của Mỹicon

'Lá cờ đầu' bán dẫn Trung Quốc lọt tầm ngắm của Mỹicon

YMTC không giống các hãng bán dẫn Trung Quốc chỉ biết sao chép đối thủ. Họ tự đứng lên nhờ nỗ lực của mình và thông qua hợp tác quốc tế.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị