ICTNews
Tag

AWS tại Việt Nam

Tin tức về AWS tại Việt Nam mới nhất

CMC Telecom chính thức là Public Sector Partner của AWS tại Việt Namicon

CMC Telecom chính thức là Public Sector Partner của AWS tại Việt Namicon

Ngày 17/8/2021, AWS chính thức công nhận CMC Telecom trở thành AWS Public Sector Partner (Đối tác lĩnh vực công của AWS) tại Việt Nam.

Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị