ICTNews
Tag

ATM

Tin tức về ATM mới nhất

Nhà nghiên cứu bảo mật hack dễ dàng máy ATM bằng ứng dụng Android và giao thức thanh toán NFCicon

Nhà nghiên cứu bảo mật hack dễ dàng máy ATM bằng ứng dụng Android và giao thức thanh toán NFCicon

Một hacker đã chứng minh bạn có thể hack máy rút tiền hay bất kỳ hệ thống điểm bán hàng (point-of-sale , POS) chỉ bằng cách lướt nhanh điện thoại qua đầu đọc thẻ không chạm NFC.

Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị