ICTNews
Tag

app store

Tin tức về app store mới nhất

Học tập Apple, Google cũng sẽ xoá sổ gần 900,000 ứng dụng lỗi thời khỏi Play Storeicon

Học tập Apple, Google cũng sẽ xoá sổ gần 900,000 ứng dụng lỗi thời khỏi Play Storeicon

Động thái mới nhất của Google để nhằm bảo vệ người dùng khỏi các nguy cơ bảo mật.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị