ICTNews
Tag

AirTag

Tin tức về AirTag mới nhất

Hướng dẫn phát hiện AirTag theo dõi lénicon

Hướng dẫn phát hiện AirTag theo dõi lénicon

Apple đã phải bổ sung một số tính năng để phòng chống nguy cơ AirTag trở thành công cụ lén theo dõi vị trí người khác, bao gồm làm ra ứng dụng dò tìm dành cho cả điện thoại Android.

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị